ปวดหลังก็ไม่ใช่ ปวดไหล่ก็ไม่เชิง

เลือกบริเวณที่คุณปวด แล้วให้เราช่วยรักษา

ทำความรู้จัก
คลินิกระงับปวด

คลินิกระงับปวด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการวินิจฉัยสาเหตุและพยาธิสภาพที่แท้จริงของอาการปวด

ความปวดเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผู้ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาล การบำบัดความปวดมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกสาขา องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ความปวดเป็นสัญญาณชีพที่ 5 และเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยที่จะได้รับการบำบัดความปวดอย่างเหมาะสม การจัดการกับความปวดที่ไม่เหมาะสมนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเรื้อรังที่ซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วย ครอบครัวและสังคมรอบด้าน วิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตเพิ่มขึ้นหรือมีอาการปวดซ้ำ เช่น โรคมะเร็ง ความปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัด (post-surgical pain syndrome) อาการปวดจากภาวะแทรกซ้อนจากเคมีบำบัดและรังสีรักษา เป็นต้น นอกจากนี้ อุบัติการณ์ของโรคที่เกิดจากการทำงานหรือภาวะเสื่อมถอยของร่างกายเพิ่มขึ้น เช่น อาการปวดหลัง ปวดคอ หรือปวดข้อเรื้อรัง (chronic musculoskeletal pain) หรือความปวดเนื่องจากพยาธิสภาพของระบบประสาท (neuropathic pain)

“เพราะเราใส่ใจทุกชีวิต”

เราพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ทำความรู้จัก
คุณหมอของเรา

แพทย์ทุกท่านเป็นแพทย์วิสัญญีวิทยา ซึ่งศึกษาต่อยอดเฉพาะทางด้านการระงับปวดมาจากทั้งในและต่างประเทศ การระงับปวดของคลินิคระงับปวด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงเป็นการระงับปวดที่มีความชำนาญเฉพาะทางอย่างสูง