คลินิกระงับปวด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร)
1873 ถ.พระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่ราชการกำหนด

แนะนำบริการ หรือติดต่ออื่น ๆ

เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมทุกสาขา ให้การตรวจคัดกรองโรคลำไส้ใหญ่