กลับ คุณหมอของเรา

อ.พญ.ปองขวัญ จินาวรณ์

Doctor

“เพราะเราใส่ใจทุกชีวิต”

เราพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย