กลับ คุณหมอของเรา

รศ.นพ.ปิ่น ศรีประจิตติชัย

Associate Professor

ประสบการณ์การทำงาน เพิ่มเติม

Associate Professor of Anesthesiology
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Chief, Division of Pain Medicine
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Chief, Division of Pain Management Research Unit
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Chief, Division of Pain Clinic
King Chulalongkorn Memorial Hospital

ประวัติการศึกษา เพิ่มเติม

Doctor of Medicine
Chulalongkorn University

Master of Science in Health Development
Chulalongkorn University

Thai Board of Anesthesiology (RCAT)
King Chulalongkorn Memorial Hospital

Pain Management Fellowship
Vanderbilt University Medical Center, USA

Diploma of Thai Sub-board in Pain Management
under RCAT

“เพราะเราใส่ใจทุกชีวิต”

เราพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย