กลับ คุณหมอของเรา

ชญานิศ อภิบาลมงคล

Reserch assistant

“เพราะเราใส่ใจทุกชีวิต”

เราพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย