กลับ คุณหมอของเรา

ขวัญแก้ว ปานล้ำเลิศ

OPD Nurse

“เพราะเราใส่ใจทุกชีวิต”

เราพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย