กลับ Academic articles

บทความ Combat Acute Pain for Desirable Outcomes

การนำเสนอเรื่อง “Combat Acute Pain for Desirable Outcomes” ซึ่งครอบคลุมเรื่องความปวดเฉียบพลัน (Acute pain) ในบริบทของเวชศาสตร์ฉุกเฉินและความปวดหลังการผ่าตัด (Postoperative surgical pain) ในส่วนของศัลยศาสตร์


ดาวน์โหลดบทความนี้