กลับ Academic articles

อาการปวดมะเร็งลุกลามไปกระดูก
(bone metastasis)

เกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายจากบริเวณเดิมไปยังกระดูก  พบได้บ่อยในมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งต่อมไทรอยด์ และมะเร็งต่อมลูกหมาก การแพร่กระจายมายังกระดูกมักเกิดขึ้นที่กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกรานและกระดูกต้นขา  อาจทำให้เกิดอาการปวดและเพิ่มความเสี่ยงต่อกระดูกหักได้ การรักษาสามารถช่วยลดอาการปวดและอาการอื่น ๆ ของการแพร่กระจายของเซล์มะเร็งไปยังกระดูก (1)

อาการและอาการแสดง ได้แก่

  • ปวดกระดูก
  • การเกิดกระดูกหัก (pathologic fracture)
  • อาจพบร่วมกับ ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อาการอ่อนแรงที่ขาหรือแขน (spinal cord compression)
  • อาจพบภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (hypercalcemia) ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีภาวะสับสน

การวินิจฉัย

  • เอ็กซ์เรย์ (plain film x ray)
  • สแกนกระดูก (bone scan)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)
  • การตรวจภาพด้วยคลื่นแม่เหล็ก (MRI)
  • เอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอน (PET scan)
  • การตรวจชิ้นเนื้อ (tissue biopsy)